potentiel biogaz
biométhanisation
Biogas laboratoire biogaz belgique cinetique biogaz matieres premieres biométhanisation

Association de nutrionistes docteur biogaz

 
Français Belgique
Nederlands België
English version available soon

Laatste updates

19-jan-2013
Algemene analysenprijslijst
02-dec-2011
Glycerines, gevaarlijk voor
de vergisters?

28-nov-2011
Classificering van de microorganismen
27-okt-2011
Rantsoenberekening voor vergisters

25-okt-2011
Dossier NH3-vergiftiging

 

Nutritionniste précédent Nutritionniste suivant u bent hier: Home --> Producten en diensten --> Analysen van grondstoffen voor vergisting

Analysen van grondstoffen voor de anaërobe vergisting

 

Waarom de nutriënteninhoud kennen van uw grondstoffen?

De meeste industriële bijproducten kunnen ernstige nutritionnele onevenwichten veroorzaken in anaërobe vergisters. Een voorbeeld van nutritionnele onevenwicht is de ammoniacvergiftiging die de methanogene bacteriën momentaan gaan desactiveren. Tarwegluten kan dit type vergiftiging veroorzaken en kunnen dus niet in om het even welk ratio worden ingezet in het totale voedingsrantsoen. Hoeveel dan wel? Dat zullen de verkopers van deze producten u meestal niet kunnen zeggen. Dit is nochthans perfect berenbaar door een nutritionnist. Hiervoor dienen echter de nutritionnele gegevens beschikbaar te zijn (anders kan men veel babbelen maar niet echt correct berekenen).

Een ander voorbeel is natrium. Te veel natrium bergiftigt de bacteriële faune van de vergisters. De bacteriën van de vier vergistingsfasen hebben een behoefte aan natrium. Te weinig werkt niet maar te veel ook niet. Een voorbeeld van producten die steeds rijk zijn aan natrium zijn de niet geraffineerde glycerinen. Dit heeft te maken met hun productiewijze (Natriumchloride of natriumacetaat weg).

Voor deze reden formuleren wij basisrantsoenen en reguleringsrantsoenen ENKEL OP BASIS VAN VOLLEDIGE PRODUCTSHEETS (meestal zijn de productspecificaties van verkopers en traders in bijproducten ver onvoldoende).

Heden beschikken wij over een eigen database met meer dan 8000 grondstoffen voor vergisting. Deze wordt, wanneer mogelijk, uiteraard gebruikt door onze nutritionnisten bij de rantsoenberekeningen. Soms zijn een aantal bijkomende analysen nodig. Deze voeren wij graag voor u uit.

 

Hoe gaan wij te werk om rantsoenen te berekenen voor anaërobe vergisters?

Onze ingenieurs nutritionnisten beschikken over ons eigen formuleringssoftware en databasen. Hiermee wordt het mogelijk om de meest economische rantsoenen te berekenen voor uw vergisters rekeninghoudend met alle behoeften- en toxiciteits-beperkingen van de gebruikte grondstoffen. Dit geeft on de mogelijkheid tot:

 • economische optimalisering van de biogasproductie
 • met behoud van het vergisterecosysteem met als gevolg elke vergistercrash te vermijden
 • vermijden van nutriëntentoxiciteit (eiwitten, snel vergistbare koolhydraten, natruium, kalium, zwavel enz...)
 • digestaatproductie per m3 biogas te begrenzen zonder de drogestof van de digestaten te verhogen.
 • maximaliseren van de wkk full power werking
 • minimaliseren van de fakel tijden

Wij formuleren rantsoenen voor vergisters zoals men als nutritionnist formuleert voor melkkoeien of vleesvarkens, Dit wel met de door ons opgelegde behoeften en toxiciteitsnivo's.

Deze behoeften en txiciteitsnormen werden met de jaren bepaald en gevalideerd in onze brede batterij laboratoriumvergisters.

Op heden zijn wij de enige nutritionnisten die snel kunnen reageren op vrijwel elke dysfunctionering die een aërobe vergister kan vertonen. In tegenstelling tot de meeste van onze concurrenten, helpen wij u met eenduigige maatregelen teneinde uw problemen op te lossen, dat het om ammoniakvergitiging gaat, H2S uitstoot, verzuring e.a....

Bij problemen in een vergister heeft u waarschijnlijk al zelf meegemaakt of gehoord van één van uw collega's dat talrijke specialisten u komen vertellen wat er niet klopt in uw vergister (acidose, alcalose, natriumvergiftiging...). Maar wanneer gevraagd wordt: wat doe ik nu, loopt iedereen weg. Indien u vangdaag in het geval bent, ledig uw vergister nog niet, bel ons. Meestal kan een vergister redelijk snel weer in gang worden gezet na de correcte diagnose.

Uiteraard is het beste om geen biologische afwijkingen op te wekken in een vergister. Hiervoor is een veilige voeding door middel van formulering en een goede analytische kennis van de grondstoffen zijn van essentieel belang. Dit is het werk waarin wij uitblinken.

 

 

Welke zijn de belangrijkste analyseparameters op grondstoffen?

Ten eerste is een goede weende analyse onontbeerlijk om een evenwichtige basisrantsoen te formuleren:

 • droge stof
 • ruw eiwit
 • ruw vet
 • ruwe celstof (en eventueel NDF, ADF, ADL)
 • totale as
 • overige koolhydraten

Sommige macro nutriënten zijn evenwel belangrijk voor grondstoffen die massaal in een rantsoen moeten worden opgenomen:

 • suikers en zetmeel: dit is het gedeelte van de koolhydraten die uiterst snel worden omgezet in vetzuren en uiteindelijk in vluchtige vetzuren. Een te grote aanvoer kan leiden tot acidose.

Alle macroelementen en spoorelementen verwezenlijken belangrijke parameters omdat deze snel tot toxiciteitsnivo's kunnen leiden:

 • zwavel (S): niet enkel belangrijk voor de biogaskwaliteit maar evenwel voor de biologische gezondheid van de vergister.
 • Natrium (Na): uiterst belangrijk voor alle bijproducten uit extractieprocessen waarin NaOH wordt gebruikt
 • Kalium (K): alle vegetaliën zijn rijk aan K
 • Magnesium (Mg)
 • koper (Cu)
 • Zink (Zn)
 • Nickel (Ni)
 • Chroom (Cr)

Andere analyseparameters kunnen worden toegevoegd voor welbepaalde type bijproducten volgen hun productieproces.

Designed by bvba Winfo sprl Rue Bruyères d'inchebroux, B-1325 Chaumont-Gistoux
voeding en optimalisatie ven anaërobe vergistesr

Belangrijke trefwoorden op deze pagina: Biogas laboratorium België, nutritionisten, biogas voeding van vergisters

Laatste Update: 06-Mar-2012