potentiel biogaz
biométhanisation
Biogas laboratoire biogaz belgique cinetique biogaz matieres premieres biométhanisation

Association de nutrionistes docteur biogaz

 
Français Belgique
Deutsch
Nederlands België
English version available soon

Laatste updates

19-jan-2013
Algemene analysenprijslijst
02-dec-2011
Glycerines, gevaarlijk voor
de vergisters?

28-nov-2011
Classificering van de microorganismen
27-okt-2011
Rantsoenberekening voor vergisters

25-okt-2011
Dossier NH3-vergiftiging

 

Nutritionniste précédent Nutritionniste suivant U bent hier: Home --> Producten en Service --> Analyse Biogaspotentieel en kinetiek

Analyse van het Biogas Potentieel en afbraak Kinetiek van organische grondstoffen

Analysen in Batch Vergisters

1. Onze analyse rapporten biogas potentieel en kinetiek

In de standard rapporten:

 • het biogas potentieel Nm3 biogaz/ton product
 • de afbraakkinetiek
 • de energetische kwaliteit van het biogas
 • de verteerbaarheid van de organische stof
 • de verwachte digestaatproductie voor de grondstof
 • raadgevingen voor het gebruik van de grondstof door een universitair nutritionnist

Prijs: 120 Euro/Product voor de bovenstaande parameters

Opties:

 • H2S productie potentieel van de grondstof

  Aanvullende analyse: 39 Euro

 • Nutriënten analyse nodig voor een rationele rantsoenberekeningen

  Aanvullende analyse: 30 Euro

2. Biogas Potentieel

Biogas potentieel analyse van organische producten is welbekend door de vergisters. Deze analyse Deze analyse bestaat erin de totale hoeveelheid biogas (en %CH4) te bepalen die een bepaalde grondstof kan produceren. De hoeveelheid methaan, die een grondstof kan produceren is een belangrijke economische gegeven om de waarde ervan te bepalen.

 

 

Er bestaan meerdere wiskundige modellen (de ene iets nauwkeuriger dan de andere) het biogas potentieel bepalen op basis van chemische analyse (droge stof, organische stof, ruw eiwit, ruw vet, ruwe celstof, enz. ...). De meest nauwkeurige zijn deze waarbij de verteerbaarheids coëfficiënten van elk nutriënt gebruiken. Helaas zijn deze verteerbaarheids coëfficiënten niet steeds beschikbaar voor individuele grondstoffen. Men moet dan gebruik maken van vermoedelijke verteerbaarheids coëfficiënten wat vaak leidt tot foutieve resultaten of over- of onderschatting van het biogas potentieel.

Voor dergelijke producten is het aangewezen analysen uit te voeren in Batch vergisters. Deze analysen bepalen een gekumuleerde totale biogasproductiekurve in functie van de vergistingsduur van de grondstof. Meerdere laboratoria maken gebruik van dit type analyse. Tijdens de incubatieperiode wordt het geproduceerde biogas opgevangen in een afgesloten zak en noteert men de hoeveelheid geproduceerde biogas op welbepaalde intervallen. De handmatige bepaling van de geproduceerde gas volumes is een tijd intensieve taak. Daardoor wordt in de meeste laboratoria slechts één gegeven per dag opgenomen (en geen tijdens het week einde). Eén enkele gegeven per dag is volgens ons onvoldoende om een correcte afbraakkurve te bepalen zoals hieronder wordt verduidelijkt:

 

Klik op de figuur om deze te vergroten

 

 

Om deze tekortkomingen te omzeilen (omslachtige methode voor uiteindelijke slechte accuraatheid), heeft Winfo een volledig geautomatiseerde analyse systeem ontwikkeld om de hoeveelheid en kwaliteit van het biogas continu te registreren tijdens de vergisting. Het systeem geef nauwkeurige curven weer. De analysemethode geeft ook vooral een werkelijke afbraakkinetiek die nooit kan worden verkregen met de handmatige methode (zie verderop in dit artikel). De volgende figuur geeft de afbraakkinetiek en de gecumuleerde biogasproductie weer van een niet geraffineerde glycerine. De curve werd gemeten in de laboratoria van Winfo. De gecumuleerde biogasproductie wordt weergegeven op de gele curve. De rode curve geeft het Biogas debiet (m3 per uur en per ton) weer tijdens de vergisting:

klik op de figuur om te vergroten

Volgende pagina (2)...>>

 

Designed by bvba Winfo sprl Rue Bruyères d'inchebroux, B-1325 Chaumont-Gistoux
voeding en optimalisatie ven anaërobe vergistesr

Belangrijke trefwoorden op deze pagina: Biogas laboratorium België, nutritionisten, biogas voeding van vergisters

Laatste Update: 05-Jul-2012