potentiel biogaz
biométhanisation
Biogas laboratoire biogaz belgique cinetique biogaz matieres premieres biométhanisation

Association de nutrionistes docteur biogaz

 
Français Belgique
Deutsch
Nederlands België
English version available soon

Laatste updates

19-jan-2013
Algemene analysenprijslijst
02-dec-2011
Glycerines, gevaarlijk voor
de vergisters?

28-nov-2011
Classificering van de microorganismen
27-okt-2011
Rantsoenberekening voor vergisters

25-okt-2011
Dossier NH3-vergiftiging

 

Nutritionniste précédent Nutritionniste suivant u bent hier: Home --> Producten en diensten

Producten en diensten

Winfo is een nutritionniten venootschap gespecialiseerd in biochemie van de voedingsleer. Winfo staat ter uw beschikking om de biologische functionnering van uw vergisters te helpen optimaliseren. De producten en diensten waarin wij in gespecialiseerd zij worden in onderstaande tabel samen gevat:

Producten

Formulation de la ration de digesteur anaérobieposition des aliments

 

- Grondstoffen voor de anaërobe vergisting:

Het uiteindelijke doel van deze pagina bestaat erin het contact te leggen tussen de producenten van organische bij producten en de eindverbruikers van deze producten: de biogasproducenten en online een aantal bruikbare producten voor te stellen voor vergisting.

Het is inderdaad soms moeilijk bij producten te vinden die men nodig heeft. Het is voor een vergister nog moeilijker een industrieel te interesseren. Wanneer een bij product enkel seizoengebonden wordt geproduceert in grote hoeveelheden kan een alleenstaande vergister de industrieel nooit garanderen dat de totale hoeveelheid product tijdig kan worden opgeruimd. Dit wordt ineens wel mogelijk wanneer meerdere vergisters gestructureerd worden in groepsverband... Detail..>>

   

 

Diensten

 

- Analysen van grondstoffen (nutriënten en ongewenste stoffen):

Waarom dient men steeds het nutriënten inhoud te kennen van zijn grondstoffen (en niet enkel het biogas potentieel)? Hoe gaat men te werk om de voeding van vergisters te formuleren? Welke nutritionnele analysen dienen worden uitgevoerd om de vergister rationeel te voeden? Dit zijn vragen waar u antwoord krijgt op deze pagina.

Winfo beschikt over een eigen laboratorium en zet hier haar ganse know how te beschikking van haar klanten. Het voordeel van onze service is een hoop onnodige analysen te vermijden en enkel de bruikbare parameters te bepalen die van belang zijn om uw vergister probleemloos te voeden. Hoeveel analysen heeft u reeds laten uitvoeren waarvan meerdere parameters onbruikbaar zijn of onontcijferbaar zijn. Hoeveel analysen heeft u niet laten uitvoeren die uw vergister preventief zou hebben gered?...Detail..>>

 

- Digestaat analysen:

Zoals voor grondstoffen voeren wij evenwel analyse op digestaten teneinde diagnosen op te stellen i.v.m. de biologische gezondheid van een vergister. Wij helpen u evenwel uw eigen routine analysen uit te voeren en te interpreteren voor somige parameter waarvan de protocolen eenvoudig zijn en de materiaalkosten laag blijven.... Detail..>>

 

 

- In Vivo analysen in laboratoriumvergisters:

Winfo beschikt over een indrukwekkende batterij laboratoriumvergisters (2L, 28L, 34L, 64L, 100L). Elke vergistertype heeft zijn eigen voordelen voor het praktijk onderzoek van de voeding van anaërobe vergisters.

De 128 batch vergisters van 2L zijn gemengde batchvergisters die men slechts eenmalig voed per experimentatieperiode. Deze worden voor volgende doelen gebruikt:

- Biogaspotentieel en rijkheid van het biogas in CH4

- afbraakkinetiek van grondstoffen

- Bepaling van de verteerbaarheid van de organische stof

- H2S productiepotentieel

- Biologische en enzymatische gezondheid van een vergister

- Efficiëntievergelijking van voorbehandelingen van een grondstof (breken, pletten, malen enzymatische voorbehandelingen...)

- bepaling van de toxiciteit van aanwezige ongewenste stoffen (gecoate zaden...)

De continu vergisters van 28, 34, 64, 100L zijn vergelijkbaar met ware grootte vergisters met alle functionaliteiten ervan (continu gevoed, geroerd, individuële verwarmd, digestaat sifon...). Deze vergisters zijn evenwel ingericht met de meest diverse sensoren (methaangehalte, ammoniac, H2S, pH, Biogasdebiet enz...). In een niet alomvattende wijze wordt dit type vergisters gebruikt voor volgende doeleinden:

- lange termijneffecten van welbepaalde rantsoenen

- vergelijking van voedingsstrategiën

- genezing van verscheidene patologiën: alkalose, acidose, verscheidene tekorten en vergiftigingen.

- continuë opvolging van de kwaliteit van grote bijproductenstromen

- bepaling van de nutriënten minimale behoeften en toxiciteitsnivo's.

De grotte van de gebruikte vergisters hangt vooral af van de homogeneïteit en de grofheid van de te bestuderen substraten.

 


 

- Batch vergisters: analyse van het biogaspotentieel en de afbraakkinetiek van grondstoffen:

Winfo heef een geautomatiseerd systeem ontworpen en gebouwd om het biogaspotentieel en de afbraakkinetiek van producten te nauwkeurig te analyseren.

Hierbij worden de biogas debieten, methaanconcentraties, H2S en NH3 concentraties en de verteerbaarheid van de organische stof continu geregistreerd tijdens de incubatieperiode.

Dankzij deze automatisering wordt het mogelijk de functionneringskosten van het analyseapparaat laag te houden en mijnen van informaties te vergaren i.v.m. producten voor een uiteindelijke lage kost. Uit de analyseresultaten kan men de grondstofkosten aanzienlijk verminderen.

In onze rapporten worden de analyseresultaten steeds uitvoerig besproken en aangevuld met het advies van universitaire nutritionnisten (gebruikslimieten, toxiciteit, digestaatproductie...).

Détails..>>


 

- Continu vergisters: vergelijking van voedingsstrategiën, bepaling van rectificatieve maatregelen bij vergisterpathologiën...:

Zoals de batchvergisters zijn de grotere continu vergisters (28, 34, 64, 100L) allen geautomatiseerd op data acquisitie. Deze vergisters zijn zodanig ingericht dat allerlei sensoren (zowel op biogas als op de digestaten) kunnen worden ingezet .... Détails..>>


 

- Advies en opvolging van vergisters:

Ondanks wij fier zijn meerdere vergisters die anders geledigd hadden moeten worden gered te hebben met onze unieke voedingstechnologie, zijn wij uiteraard nog gelukkiger met vergisters die probleemloos draaien. Voorkomen is steeds beter dan genezen.

Met onze diepgaande kennis van biochemie en microbiologie, onze terreinervaring, bieden wij u uw ervaring te delen met de onze teneinde uw vergisters optimaal te laten werken.

Omdat wij flexibel willen blijven voor onze klanten, realiseren wij ook monitoringplanningen op maat waarin bij voorbeeld bepaalde analysen worden uitgevoerd in het laboratorium van uw keuze. Wij zijn nutritionnistes en microbiologen. Wij hebben analysegegevens nodig om onze diagnosen op te stellen maar welk laboratorium de analysen heeft uitgevoerd maakt weinig uit.

Vergeet niet dat elk biologisch probleem in een vergister steeds wordt veroorzaakt door een niet adequate voeding. Niet enkel het biogaspotentieel is belangrijk... (cfr. rampen veroorzaakt door tarwegistconcentraten in 2010, glycerines in 2011 enz...)...Détails..>>

 

 

Designed by bvba Winfo sprl Rue Bruyères d'inchebroux, B-1325 Chaumont-Gistoux
voeding en optimalisatie ven anaërobe vergistesr

Belangrijke trefwoorden op deze pagina: Biogas laboratorium België, nutritionisten, biogas voeding van vergisters

Laatste Update: 06-Mar-2012