potentiel biogaz
biométhanisation
Biogas laboratoire biogaz belgique cinetique biogaz matieres premieres biométhanisation

Association de nutrionistes docteur biogaz

 
Français Belgique
Deutsch
Nederlands België
English version available soon

Laatste updates

19-jan-2013
Algemene analysenprijslijst
02-dec-2011
Glycerines, gevaarlijk voor
de vergisters?

28-nov-2011
Classificering van de microorganismen
27-okt-2011
Rantsoenberekening voor vergisters

25-okt-2011
Dossier NH3-vergiftiging

 

Nutritionniste précédent Nutritionniste suivant U bent hier: Home --> Software vergisters --> Softwarepakket BogasToxicityAlerter

SOFTWARE PAKKET BiogasToxicityAlerter

 

1. Inleiding

Een grondstof waarvan het nutriëntinhoud niet evenwichtig is betekent niet dat deze slecht of onbruikbaar is voor de anaërobe vergisting.

De klus is dan dat:

- men moet weten dat de grondstof nutritioneel onevenwichtig is en hoe.

- voorzien op middel- en lange termijn wat het gebruik ervan kan wijzigen in de biologie van de vergister

- men de grondstof in een correcte verhouding moet invoegen in het rantsoen.

Dit is niet altijd gemakkelijk vooral wanneer men de nodige kennis heeft in scheikunde en in voedingsleer. Hier kan Winfo van hulp zijn want sinds 30 jaren ervaringen in voedingsleer (fourage, bijproducten van de agroindustrie, rantsoenberekeningen voor diverse dieren...) hebben wij onze kennis overgebracht naar de rantsoenering van anaërobe vergisters.

Sind enkele jaren ziet men vergisters de ene na de andere tegen de muur lopen door het blindelings inzetten van bijproducten waarvan te weinig informatie wordt verschaft door de verkopers hoewel deze ongevallen zonder veel moeite hadden kunnen worden voorkomen.

Waarom?

- Een anaërobe vergister heeft een buffervermogen tegen een niet evenwichtige voeding. De vergister blijft dus enkele maanden biogas leveren. Maar dit buffervermogen speelt ook in de andere richting en verzet zich tot herstelling.

- Een zekere schrik om hulp te vragen aan ervaren nutritionisten voordat het ongeval zich voordoet.

 

Voor deze redenen heeft Winfo een softwarepakket ontworpen dat gebruiksvriendelijk is dat de effecten van een welbepaald ranstoen kan voorspellen op middenlange termijn op de evolutie in de vergister van:

- de droge stof

- het ammoniakgehalte (inbegrepen ammoniumzouten)

- het gehalte aan sulfiden (H2S...)

- de concentratie van onverteerde organische stof

- het totale asgehalte

- gehalte aan individuële minerale zouten (natrium, kalium, calcium enz...)

- en in het algemeen ook de gehaltes van elk nutriënt die toxisch kunnen worden voor het ecosysteem van de vergister. Nutriënttekorten worden evenwel gedetecteerd.

Kortweg geeft deze software u de mogelijkheid op de hoogte te blijven over de gevaren van een ontoereikend rantsoen. Zo roept u een nutritionist op tijd wanneer u de onevenwichten zelf niet kan verhelpen.

 

 

2. Wat heeft men nodig om dit softwarepakket te grbruiken?

Om deze software op te starten moet u beschikken over:

- een PC

- eender welke windoows versie beter dan of gelijk aan windows 98

- een internet verbinding (nodig om zich te kunnen loggen aan onze database die de nutriënten inhouden bevat van meer dan 8000 bruikbare grondstoffen).

Eerst worden de meest gebruikte grondstoffen gemarkeerd (die u regelmatig inzet) om dagelijks vlotter te kunnen werken. Winfo helpt u uiteraard bij de opstart.

Wanneer u grondstoffen gebruikt die nog niet in de database aanwezig zijn zal u de analysegegevens moeten invoeren (indien u over deze beschikt) of zullen een aantal bijkomende analysen moeten worden uitgevoerd.

 

Lees verder , pagina 2..>>

 

 

Designed by bvba Winfo sprl Rue Bruyères d'inchebroux, B-1325 Chaumont-Gistoux
voeding en optimalisatie ven anaërobe vergistesr

Belangrijke trefwoorden op deze pagina: Biogas laboratorium België, nutritionisten, biogas voeding van vergisters

Laatste Update: 28-Mar-2012