potentiel biogaz
biométhanisation
Biogas laboratoire biogaz belgique cinetique biogaz matieres premieres biométhanisation

Association de nutrionistes docteur biogaz

 
Français Belgique
Nederlands België
English version available soon

 

Nutritionniste précédent Nutritionniste suivant u bent hier: Home --> Dossiers anaërobe vergisting

DOSSIERS ANAEROBE VERGISTING

Dit gedeelte van de site is gewijd aan informatie over de nutritionele aspecten van voeding van anaërobe vergisters in de praktijk.

Basisprincipes van de voeding van een vergister

Dit gedeelte van de site behandelt de nutritionele aspecten van de uitbating van anaërobe vergisters

Formulation de la ration de digesteur anaérobieposition des aliments

 

- Formuleren van het rantsoen van een vergister, Basis rantsoen / Reguleringsrantsoen:

Men mag niet uit het oog verliezen dat het doel van de uitbating van een vergister de electriciteits en warmte productie op de meest rendabele manier. Dit impliceert een exact en continu debiet van methaan (niet meer, en niet minder) dat de wkk's behoeven om op maximale kracht te draaien. Dit moet bovendien gebeuren met behoud van de biologische kwaliteit van de vergister. Dit moet worden behaald met de beschikbare stromen grondstoffen.

Het voedingsrantsoen moet aan de integraliteit van deze condities voldoen, ander is het inadequaat. De nutritionnisten van onze venootschap heben een formuleringsmethode ontwikkeld die aan deze condities voldoet. Het gaat om een set van twee rantsoenen die de variaties in biogasgifte kunnen onderscheppen... Lees verder..>>

 

- Verschil tussen snelle en trage afbraakproducten:

Tot op heden is het belang van de van een nauwkeurige kennis van de afbraakkinetiek van grondstoffen tijden de anaërobe vergisting nog nooit besproken. De enige gekende argumenten hebben betrekking tot enig effect van acidose (verzuring). Dit komt door het feit dat de grote meerderheid van de biogas laboratoria een biogaspotentieel kurve opbouwen met een 30tal meetpunten (tegen meer dan 1000 in ons laboratorium). De nauwkeurige kinetiek van de afbraak naar biogas is niet gekend.

Er is een heel belanrijke economische reden waarvoor men de afbraakkinetiek moet kennen voor elke afzonderlijke gebruikte grondstof. In dit artikel bewijzen wij welke meerwinsten kunnen worden gemaakt met dezelfde grondstoffen maar op de juiste wijze toegediend in twee ranstoenen.

Met tweedelige rantsoenen kan men de wkk's constanter laten draaien op volle kracht en het aansteken van de fakkel wordt geminimaliseerd ... Lees verder..>>

 

- Stikstofvoeding van anaërobe vergisters:

Naar aanleiding tot de reuzachtige problemen van ammoniacvergiftiging die in 2009 opdoken (België, Luxemburg en Nederland), worden de vergister bang van eiwitrijke grondstoffen. Toch moet worden begrepen dat bacteriën een bron van stikstof nodig hebben om zich te kunnen handhaven (o.a. enzymen zijn eiwitten) en vermenigvuldigen. Zonder stikstof zal het methaangehalte stilaan dalen tot onder 46% waarbij een wkk niet meer kan draaien.

Wat is de behoefte aan stikstof van een vergister? Vanaf welke concentratie aan stikstof in het rantsoen loopt men risico dat een ammoniakvergiftiging opdaagt? Onder welk nivo eiwit mag men nooit dalen?

Winfo heeft de behoeften toxiciteitslimieten en de tekorten experimenteel bepaald in haar laboratoriumvergisters. Een aantal case studies ondersteunen deze stellingen in de praktijk... Lees verder..>>

Bactéries sulfato réductrices effet sur le biogaz

 

- Invloed van sulfaten op de methanogene bacteriën, sulfato-reducerende bacteriën:

Welk is het effect van sulfaten en andere geöxideerde vormen van zwavel op de methanogene fauna van een vergister? Toxiciteit? H2S in de biogas? Vermindering van het methaangehalte van het biogas? grondstoffen verspilling door oxidatie van acetaat?

Welke bijproducten zijn rijk aan zwavel? Hoe moet men moet men een product benaderen met hoge zwavelgehalten wanneer men een rantsoen berekend?

Hoe leven de methanogene en sulfato-reducerende bacteriën samen? Welke zijn de biochemische mechanismen van de H2S productie? Dit artikel geeft een aantal antwoorden... Lees verder..>>

Problemen met biogaskwaliteit

Dit gedeelte van de site behandelt de kwaliteitsproblemen van het biogas en van de digestaten

H2S dans le biogaz

 

- Overmaat H2S-gehalte in het biogas:

Vrijwel elke vergistingsinstallatie heeft al te maken gehad met te hoge gehalten aan H2S in het biogas. De aanwezigheid van hoge concentraties H2S heeft niet enkel gevolgen op de WKK's (beschadiging van de aluminium zuigers en de klepvoeten) maar brengen evenwel niet verwaarloosbare conversieverliezen van de organische stof in methaan (zie verder in dit artikel) en kan evenwel een vergiftiging van de fauna van de vergister met zich meebrengen.

Vanwaar komt deze H2S? Hoe kan men dit vermijden of verhelpen? Welke gevolgen heeft de aanwezigheid van zwavel op het biogaspotentieel van de overige grondstoffen van het rantsoen?... Lees verder..>>

intoxication à l'ammoniac d'un digesteur anaérobie

 

- Overmaat NH3-gehalte in de vergister:

De ammoniacvergiftiging of alkalose komt regelmatig voor in de anaërobe vergisting wanneer het globale voedingsrantsoen te rijk is aan eiwitten (en/of ammoniumzouten). De laatste jaren vielen talrijke vergistingsinstallaties in de val van deze pathologie door de masieve aanwezigheid van eiwitrijkeprooducten op de markt (dit gebeurt wanneer de dierlijke voedingsmarkt een economische vertraging verduurt).

Welke middelen bestaan er om een vergister van de alcalose te redden?...... Lees verder...>>

intoxication à l'ammoniac d'un digesteur anaérobie

 

- Methaanarmoede van het biogas:

Door inadequate voeding van een vergister kan het methaangehalte gelijdelijk dalen tot onder 48%. Dan is het biogas te arm om de WKK's nog te laten draaien. Dit gebeurt meestal bij tekorten aan essentiële nutriënten in de voeding van de vergister.

Wanneer het biogas op zeer korte tijd methaanarm wordt ligt de oorzaak eerder bij inactivatie van de methanogene bacterën.

Hoe kan men de methaanarmoede verhinderen? Hoe kan men de methaanarmoede verhelpen?...... Lees verder...>>

 

Databases

Dit gedeelte van de site geeft analytische gegevens i.v.m. de voedingsstoffen, nutriënten enz... voor de anaërobe vergisting

Formulation de la ration de digesteur anaérobieposition des aliments

 

- Analytische databases:

Als gevolg van 30 jaar hardnekkig invoerwerk heeft Winfo één van de meest complete bruikbare databases van grondstoffen voor de vergisting. Op 25-07-2011 bevatte de database 7988 nutriënten analysenmet voor elke record een 300tal gergistreerde parameters...Lees verder..>>

 

Meerdere vergisters stellen ons sinds enkele jaren vragen over het gevaar van glycerines in de anaërobe vergisting. Veel geruchten, veel geroddelt over dit bijproduct. Als nutritionisten willen wij ééns en voorgoed een antwoord geven over de werkelijke toxiciteit van glycerines voor de vergisting. Wij spreken uiteraard over de niet geraffineerde glycerines (de enige waarvan de prijs economisch de vergisting toelaat). Hou wel in de gaten dat er geen "slechte" organische producten bestaan. Enkel een slecht gebruik ervan kan schadelijk worden. Om dit te vermijden moet men de nutriëntgehalten kennen van het product. Dan pas kan men er rationeel gebruik van maken...Lees verder..>>

 

Basisbegrippen van de anaërobe vergisting

Dit gedeelte van de site bevat enkele algemene dossiers i.v.m. basisbegrippen en biochemie van de vergisting.

Dictionnaire de la biométhanisation

 

- Kringloop van de elementen en metabolisme van de levende wezens:

In dit artikel geven we enkele low level grondbegrippen van de kringloop van de elementen (koolstof, stikstof, zuurstof, water enz...) en de implicaties die de levende wenzens op deze kringlopen hebben. Nadien situeren wij de anaërobe vergistingsprocessen binnen deze kringlopen... Lees verder..>>

 

- Classificering van de levende organismen in de vergisters:

Dit is de startpagina van onze wetenschappelijke kennisdatabank over alle levende organismen in anaërobe vergisters (bactériën, archaea, prototzoa, schimmels). De pagina start met een classificeringstabel die van Domain naar species leidt... Lees verder..>>

Case Studies

Dit gedeelte van de web site bevat enkele in-field gevallen die onze nutritionisten vereeniging is tegen gekomen

Dictionnaire de la biométhanisation

 

- Vergister BD Ammoniac vergiftiging:

De vergistingsinstallatie heeft uiterst goedkope droge poeder gekocht en ingezet in dee voeding van de vergister. De verkoper heeft geen informatie meegegeven over het eiwitgehalte (80% eiwit). Wel werd het hoge biogaspotentieel aangegeven als verkoopargument. Reeds na enkele dagen houdt de productie van biogas op....Lees verder..>>

 

- Vergister SDC komte cellulose vezels tekort:

De vergistingsinstallatie SDC krijgt de WKK kracht niet boven 50%. Na een korte anamnese blijkt dat de vergister tekort komt aan celstofvezels. Na een lichte herbeschikking van het rantsoen draaien de wkwk's tussen 95 en 100% van hun kracht....Lees verder..>>

 

- Vergister DB tekort aan stikstof:

De vergistinginstallatie DB had een ammoniakvergiftiging meegemaak in 2010. Na deze vergiftiging is de uitbater met overmaat bang geworden van eiwitten. Geleidelijk aan daalde het methaangehalte tot 46%. Dit is onvoldoende om de wkk's nog in gang te zetten...Lees verder...>>

 

- Vergister FK overmaat maïs weekwater in een mengsel voor vergisting:

De vergistingsintallatie FK koopt een mengsel voor vergisting. Probleem van de productmengsels: men kent noch de samenstelling nog de nutritionele waarden ervan. Wanneer de producent de cow-boy speelt... kan men biologische rampen verwachten vooral als deze mengsels een te groot deel van het rantsoen vertegenwoordigen...Lees verder..>>

 

- Vergister BE overmaat ammoniac:

De vergistinginstallatie BE koopt een massa tarwegistconcentraat van de zetmeelindustrie. de biologist is ervan overtuigt dat het gaat over een zetmeelproduct (op zicht...). Mis, het gaat om tarwegluten dat 34% eiwit doseert op droge stof! (sorry Frans, dit is onaanvaardbaar voor een weteschapper). Resutaat: ammoniacvergiftiging... Lees verder..>>

 

Diversen

Hier worden alle onklasseerbare artikelen achtergelaten

Dictionnaire de la biométhanisation

 

- Woordenlijst van de anaërobe vergisting:

Deze pagina tracht sommige gebruikte termen kort uit te leggen. Wij zijn biochemisten in voedingsleer (nutritionnisten). Soms gebruiken wij eigenaardige termen die soms een beetje gecompliceert klinken. Wij zijn sommige dagen een beetje gek en fanaten. Hier vindt u uitleg oevr deze termen. Indien u Toch nog problemen heeft met bepaalde termen horen wij daar graag over. Dan voegen wij hier een uitleg...Lees verder..>>

 

 

Designed by bvba Winfo sprl Rue Bruyères d'inchebroux, B-1325 Chaumont-Gistoux
voeding en optimalisatie ven anaërobe vergistesr

Belangrijke trefwoorden op deze pagina: Biogas laboratorium België, nutritionisten, biogas voeding van vergisters

Laatste Update: 06-Mar-2012